Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Галина Ткачук, 

д. пед. н., професор кафедри інформатики 

і інформаційно-комунікаційних технологій,

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Юлія Пономаренко,

студентка ІV курсу факультету педагогічної освіти, менеджменту та мистецтва, спеціальність 013 Початкова освіта, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

Науковий керівник: к. пед. н. доцент Красюк Л. В.

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Тетяна Лига,

студентка ІV курсу педагогічного факультету

(спеціальність «Початкова освіта»),

Державний вищий навчальний заклад

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»

Науковий керівник: к. філолог. н. Довбня Л. Е.

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Світлана Тітаренко,

к. пед. наук, доцент кафедри 

дошкільної педагогіки і психології,

Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Петро Волошин,

к. пед. наук, доцент кафедри

музикознавства та вокально-хорового мистецтва,

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Анастасія Шинкарук,

викладач-стажист кафедри

музикознавства та вокально-хорового мистецтва,

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Павло Дячук,

к. пед. наук, доцент кафедри теорії початкового навчання,

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Людмила Перфільєва,

к. біолог. наук, доцент кафедри теорії початкового навчання,

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Олеся Приходько,

студентка І курсу (ОР Магістр) 

факультету іноземної та слов’янської філології,

Сумський державний педагогічний університет 

імені А. С. Макаренка

Науковий керівник: доцент Наумкіна О. А.

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Оксана Кравчук,

д. пед. наук, професор кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі,

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Маргарита Приходько,

студентка І курсу (ОР Магістр) 

факультету іноземної та слов’янської філології,

Сумський державний педагогічний університет 

імені А. С. Макаренка

Науковий керівник: доцент Наумкіна О. А.

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Людмила Красюк,

к. пед. наук, доцент кафедри педагогіки, 

теорії та методики початкової освіти,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний

 педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Катерина Косар,

викладач-стажист природничо-географічного факультету,

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Тамара Зеленко,

викладач-стажист природничо-географічного факультету,

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Мирослава Сорока,

викладач-стажист природничо-географічного факультету,

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Ірина Желізко,

студентка ІV курсу педагогічного факультету

(спеціальність «Початкова освіта»),

Державний вищий навчальний заклад

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»

Науковий керівник: к. пед. н. Васенко В. В.

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Ганна Волошина,

 к. пед. наук, доцент кафедри теорії початкового навчання,

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Людмила Роєнко,

к. пед. наук, доцент кафедри фахових методик 

та інноваційних технологій,

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Володимир Голуб,

к. б. н., доцент кафедри теорії початкового навчання

Надія Голуб,

к. б. н., доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти,

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Валерій Іванов,

викладач психолого – педагогічних дисциплін,

КЗ «Балтський педагогічний фаховий коледж»,

аспірант кафедри психології,

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Please publish modules in offcanvas position.