Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Шевчук Ірина Василівна 

к.п.н., доцент кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

м. Умань, Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Торчинська Тамара Анатоліївна

к.п.н., доцент кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,

м. Умань, Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Стрельник Ольга Олександрівна 

здобувач освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, викладач кафедри германських і романських мов Київського національного лінгвістичного університету

м. Київ, Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Степанюк Катерина Іванівна

к.п.н., доцент кафедри початкової освіти

 Бердянський державний педагогічний університет, 

м. Бердянськ, Україна 

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Слабко Володимир Миколайович

д.п.н., завідувач кафедри освіти дорослих 

НПУ імені М. П. Драгоманова

Шпильовий Юрій Вікторович

к.п.н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій 

НПУ імені М. П. Драгоманова

м. Київ, Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Себало Людмила Ігорівна

к.п. н., доцент кафедри педагогіки та методики початкового навчання 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

м. Київ, Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Роєнко Людмила Миколаївна

к.п.н., доцент кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,

м. Умань, Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Резніченко Ірина Геннадіївна

к. п. н., доцент кафедри виховних технологій та педагогічної творчості

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

м. Умань, Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Пінчук Ірина Олександрівна

к. п. н., докторант кафедри педагогіки і психології початкової освіти

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 

м. Глухів, Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Петриченко Лариса Олексіївна

д.п. н., професор кафедри педагогіки, психології,початкової освіти та освітнього менеджменту

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 

м. Харків, Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Непомняща Галина Іванівна

к.п. н., старший викладач кафедри теорії і методики початкової освіти

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 

м. Глухів, Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Міненок Антоніна Олексіївна

д.п.н., професор кафедри дошкільної та початкової освіти

Скорик Тамара Володимирівна

к.п.н., доцент кафедри мистецьких дисциплін

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка

м. Чернігів, Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Марусинець Мар'яна Михайлівна

к. ф.н., старший науковий співробітник 

відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих,

НАПН імені А. Зязюна 

м. Київ, Україна 

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Макаренко Леся Леонідівна

д.п.н., професор

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 

Певсе Андрея Андріївна

викладач кафедри філології (українське відділення)

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

м. Київ, Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Лоюк Оксана Вікторівна

к.п.н.,старший викладач кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

Уманський державний педагогічний університет імені П.Тичини

м. Умань, Україна

Кузьменко Наталія Юріївна

магістрантка факультету початкової освіти

Уманський державний педагогічний університет імені П.Тичини

м. Умань, Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Кравчук Оксана Володимирівна

к.п.н., доцент, доцент кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

м. Умань, Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Єрмоленко Катерина Валентинівна

студентка 6 курсу, факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв

Костюк Альона Володимирівна

студентка 6 курсу, факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв

Кочубка Анастасія Григорівна

 студентка 6 курсу, факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв 

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка

м. Чернігів, Україна 

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Комінарець Тетяна Вільямівна

к.ф.н., доцент, завідувач кафедри теорії та методики дошкільної, початкової освіти й мовних комунікацій

 КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

м. Херсон, Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Комар Ольга Анатоліївна

д. п. н., професор кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

Уманський державний педагогічний університет  імені Павла Тичини

м. Умань, Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Козяр Михайло Миколайович 

член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник освіти України, д.п.н., професор, професор кафедри практичної психології та педагогіки Львівський університет безпеки життєдіяльності

Львів, Україна

Козловський Юрій Михайлович

д.п.н., доцент, завідувач кафедри педагогіки та соціального управління Національний університет «Львівська політехніка»

Львів, Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Кіт Галина Григорівна

к. п. н., доцент кафедри дошкільної та початкової освіти

Федорицька Яна Іванівна 

студент СВО магістр спеціальності «Початкова освіта»

 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 

м. Вінниця, Україна 

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Кіт Галина Григорівна

к.п.н., доцент кафедри дошкільної та початкової освіти

Сімоновська Світлана Сергіївна

 студент СВО магістр спеціальності «Початкова освіта»

 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

 м. Вінниця, Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Загоруйко Наталія

викладач кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Умань, Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Гузинець Олеся Володимирівна

головний спеціаліст відділу організаційної та інформаційної роботи апарату райдержадміністрації

Мукачівська районна державна адміністрація

м. Мукачево, Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Грітченко Тетяна Яківна

к.п.н., доцент кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,

м. Умань, Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Головачова Кристина Григорівна

викладач основ правознавства 

Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровський педагогічний коледж» Дніпропетровської обласної ради»

м. Дніпро, Україна

магістр 1 курсу (ЗФН)

Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини 

м. Умань, Україна

Котяш Ірина Сергіївна

викладач методики початкової освіти

Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровський педагогічний коледж» Дніпропетровської обласної ради»

м. Дніпро, Україна

аспірантка 1 курсу ( ЗФН)

Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини 

м. Умань, Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Блудова Юлія Олександрівна

кандидат педагогічних наук, викладач 

Потапенко Світлана Яковлівна

здобувач вищої освіти психолого-педагогічного факультету

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

М. Харків, Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Байдюк Любов

викладач-стажист кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

м. Умань, Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Бабакіна Оксана Олексіївна,

кандидат педагогічних наук, професор 

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно- педагогічна академія» Харківської обласної ради 

м. Харків, Україна 

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

 Акімова Олена Михайлівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно- педагогічна академія» Харківської обласної ради 

м. Харків, Україна 

Please publish modules in offcanvas position.