Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Тетяна Форостюк,

к. пед. наук, доцент кафедри педагогіки, 

теорії та методики початкової освіти 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Тетяна Ступак,

магістрантка факультету початкової освіти

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,

Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Тетяна Грітченко

канд. пед. наук, доцент кафедри фахових методик та 

інноваційних технологій у початковій школі;

Оксана Лоюк,

канд. пед. наук, доцент кафедри фахових методик та 

інноваційних технологій у початковій школі

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,

Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Петро Волошин,

к. пед. н., доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва,

заслужений працівник культури України;

Анастасія Шинкарук,

викладач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,

Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Павло Дячук,

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії початкового навчання

Людмила Перфільєва,

кандидат біологічних наук, доцент кафедри теорії початкового навчання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,

Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Ольга Комар,

д. пед. н., професор, завідувач кафедри фахових методик 

та інноваційних технологій у початковій школі

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,

Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Ніна Кравець,

к. пед. н., доцент кафедри психокорекційної педагогіки

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,

Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Наталія Опанасенко,

к. пед. н., доцент кафедри педагогіки, 

теорії та методики початкової освіти

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний

 педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Наталія Кононец,

д. пед. н., доцент кафедри економічної кібернетики, 

бізнес-економіки та інформаційних систем

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,

Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Наталія Ковтун,

к. пед. наук, доцент кафедри педагогіки, теорії і методики початкової освіти 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди,

Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Наталія Калюжка,

к. пед. наук, доцент кафедри педагогіки,теорії і методики початкової освіти

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»,

Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Людмила Красюк,

к. пед. наук, доцент кафедри

педагогіки, теорії і методики початкової освіти

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Людмила Довбня,

к. філолог. наук, доцент кафедри української лінгвістики

та методики навчання, 

доцент кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Костянтин Булага,

здобувач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту

імені І. А. Зязюна 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка,

Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Галина Черненко,

к. пед. наук, доцент кафедри педагогіки, 

теорії та методики початкової освіти

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Галина Ткачук,

д. пед. н., професор кафедри інформатики і 

інформаційно-комунікаційних технологій 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,

Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Володимир Голуб,

к. біол. н, доцент кафедри теорії початкового навчання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,

Україна;

Надія Голуб,

к. біол. н, доцент кафедри спеціальної освіти

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,

Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Віталій Форостюк,

викладач кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Вікторія Балюк,

здобувачка кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна 

Полтавський національний педагогічний університет  імені В. Г. Короленка,

Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Василь Васенко,

к. пед. наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Валентина Васенко,

к. пед. наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Борис Якимчук,

к. психол. н., декан факультету початкової освіти

Уманський державний педагогічний університет  імені Павла Тичини 

Україна

Ірина Якимчук,

к. психол. н., доцент кафедри психології

Уманський державний педагогічний університет  імені Павла Тичини 

Україна

Please publish modules in offcanvas position.