Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Тетяна Махомета,

к. пед. н., доцент, декан факультету 

фізики, математики та інформатики

Ірина Тягай,

к. пед. н., доцент кафедри вищої математики 

та методики навчання математики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Сергій Декарчук,

викладач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання

Катерина Ільніцька,

викладач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Світлана Нестуля,

к.і.н., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, директор навчально-наукового інституту лідерства

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Україна

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Надія Голуб,

к. б. н., доцент кафедри спеціальної освіти

Валерія Капустян,

студентка 604 групи факультету дошкільної та спеціальної освіти

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Ірина Пінчук,

докторант кафедри педагогічки і психології початкової освіти,

Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Світлана Шумигай,

к. пед. н., доцент кафедри вищої математики  та методики навчання математики 

Дарія Возносименко,

викладач кафедри вищої математики  та методики навчання математики 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Петро Волошин,

к. пед. н., доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва, Заслужений працівник культури України

Ганна Волошина,

к. пед. н., професор кафедри теорії початкового навчання

Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Володимир Миколайко,

аспірант кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Катерина Ільніцька,

викладач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Сергій Декарчук,

викладач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Володимир Голуб,

к. біол. н., доцент кафедри теорії початкового навчання

Оксана Мельник,

студентка 614 групи факультету дошкільної та спеціальної освіти

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Володимир Голуб,

к. біол. н., доцент кафедри теорії початкового навчання

Надія Голуб,

к. біол. н., доцент кафедри спеціальної освіти

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Володимир Голуб,

к. біол. н., доцент кафедри теорії початкового навчання

Інна Кукурудза,

студентка 262 групи факультету початкової освіти

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Владислав Ефендієв,

к. фіз.-мат. н., доцент кафедри вищої математики та 

методики навчання математики

Віталій Дубовик,

аспірант кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Please publish modules in offcanvas position.